اصوات و کلمات

عزیـــــزم، به جای یه مقدار اصوات نامفهوم، یه مقدار کلمات مفهوم بگو!

Advertisements

لعنت بریزید

«لعنت بر یزید و یزیدیان»

یک دوست گرانمایه : لعنت ریختن دیگه یعنی چی؟؟؟
[دوست‌های ما رو!!]

زندگی کنیاک است

زندگی کنیاک است
زندگی آبجوی سرد کف‌آلودی‌است
که بنوشی به شتاب.

زندگی ودکائیست
که بریزی به گلو و بتابی ابرو.

زندگی کنیاک است
که به یک جام بزرگ
قطره‌ای چند در آن می‌ریزند،

و به گرمای دو دست،
نشئه گرم و دل‌آمیزش را
به مشام دل و جان می‌ریزند.

زندگی کنیاک است
که چشیدن دارد
و توان مزمزه کرد.